Information


Information som makt

Tyskarna anser att enbart innehav av information kan ge nästan samma värde som dess omvandling till handling. I Tyskland kan det vara lika fördelaktigt att veta som att göra.

Patterns


Få vs. ge

Holschuld: Hol från holen, att få + Schuld som betyder skuld. Holschuld betyder få-skuld eller få-förpliktelse. Om en kollega har information som är viktig för ditt arbete är du i Tyskland skyldig att begära ut den informationen.

Patterns


Insida Utsida

När det gäller att dela information arbetar tyskarna från sitt kärnteam och utåt. Med varje yttre koncentrisk organisationscirkel blir de mer försiktiga, ibland till och med försiktiga.

Patterns


Roll i teamarbete

Tyskar ser kunskap som teamets främsta kapital. De är angelägna om att skydda och utöka sin kunskapsbas. Detta gör dem särskilt känsliga för hur och med vem detta kapital delas.

Patterns


Back to Germany.